Drifting är en mycket populär bilsport i Sverige samt i många andra länder. Bilarna är alla bakhjulsdrivna och man kör antingen på bana eller på en an

Drifting är en mycket populär bilsport i Sverige samt i många andra länder. Bilarna är alla bakhjulsdrivna och man kör antingen på bana eller på en annan asfaltsbelagd väg. Det är dock viktigt att se till att man inte kör bland annan trafik eller där personer riskerar att skadas av körningen.

Vad går tävlingen ut på?

Drifting handlar om att visa för tävlingens domare hur väl man kan hantera sin bil. Det finns ingen mållinje som man ska komma först över. Tävlingarna går oftast till som så att förarna först kör en och en på banan. Därefter tar man fram de förare som fått bäst poäng och sedan ställs de mot varandra. I nästa moment kör bilarna två och två på banan och det handlar om att de ska köra så likt varandra som möjligt. Den ena föraren får köra om den andra och de turas om att köra likt följa John på banan. Man kan också tävla i lag och då handlar det om att man ska köra på led. Ledet ska hållas tätt och så rakt som möjligt för att man ska få poäng.

Drifting och säkerhet

Det krävs en hel del av bilen för att man ska få använda den i en driftingtävling. Det måste bland annat finnas godkända säkerhetsbälten och säten i bilarna. Man ska också ha en skyddsbur i bilen. Den kan vara olika stor. Ibland täcker den bara själva sätena, andra gånger kan man, för stabilitetens skull, också sätta in skyddsburar i bilens bagageutrymme och motorrum. När man tävlar i drifting måste man också ha skyddshjälm, nackskydd samt heltäckande klädsel.

Drifting och dess historia

Driftingen tog sin början i Japan. Här handlade det om bilförare som snabbt sladdade sig ner för vägar i bergen. Många var intresserade, både av att delta och av att titta på. Men när myndigheterna tittade närmare på saken insågs snabbt hur farligt det var. Polisen satte stopp kör körningen men i hemlighet fortsatte driftingen på andra vägar. Man började också köra på olika parkeringsplatser och även på racingbanor. Tävlingsformen utvecklades och blev till slut laglig. Än i dag sker driftingtävlingar under namnet D1 Grand Prix Racing Series. År 2003 kördes den allra första organiserade tävlingen i USA och i dag finns det ett reglemente som används inom drifting i hela världen.