När man ska tvätta bilen finns det en hel del att tänka på. Det är inte bara att ta en svamp och börja gno. Ju mer rädd man är om sin bils lack och om

När man ska tvätta bilen finns det en hel del att tänka på. Det är inte bara att ta en svamp och börja gno. Ju mer rädd man är om sin bils lack och om miljön, desto fler åtgärder bör man vidta.

Välja stället att tvätta på

En av de allra första saker man bör tänka på är att välja var man ska tvätta bilen. I de allra flesta kommuner får man inte tvätta bilen hemma på garageuppfarten. Det beror bland annat på att en hel del smuts försvinner ner i dagvattenbrunnarna och det kan göra att vårt vatten smutsas ner rejält. En automattvätt eller gör det själv-hall fungerar bra. Man kan också lämna in bilen för tvätt och rekonditionering.

Hur går tvätten till?

Om man vill tvätta bilen själv kan man gå olika noga till väga. Det allra viktigaste att tänka på är att man går över hela bilen och att man inte missar någon fläck. Om man använder en svamp måste man också se till att den är indränkt i ordentligt med vatten. Det räcker inte med att bara fukta den lite. En svamp som tappas på marken ska kastas, och inte återanvändas.